Garantii tingimused

Paigaldatud seadmetele kehtib Tootjapoolne Garantii. Luhvt OÜ annab garantii paigaldustöödele vastavalt kokkuleppele.

GARANTII EI KEHTI ALLJÄRGNEVATEL JUHTUDEL:

 • Kliendil puudub ostuarve ja akt.
 • Seadmed ei ole läbinud hooldust volitatud teenindusfirma poolt vastavalt kasutusjuhendile (Nõutav hooldusakti(de) olemasolu või korrektsed sissekanded garantiiraamatusse).
 • Seadmetel ilmnevad mehhaanilised vigastused või on eiratud kasutusjuhendit.
 • Seade on töötanud ülekoormusega.
 • Ebaloomuliku müra tekkides sise- või välisseadmest ei ole seade välja lülitatud ja sellest ei ole teatatud müüjale või paigaldajale.
 • Elektritoite kaitse seadmele on ennast välja lülitanud elektrikilbist ja sellest ei ole teatatud müüjale või paigaldajale.
 • Vooluvõrgust tulev pinge on madalam või olulisel kõrgem kui 220V, 50Hz (v.a. 3 faasi seadmed)
 • Inverter seadet on kasutatud kütterežiimis välistemperatuuril alla -25ºC, jahutusrežiimis välistemperatuuril alla -5C.
 • On/off seadet on kasutatud kütterežiimis välistemperatuuril alla 0ºC või jahutusrežiimis välistemperatuuril alla -5C (v.a. selleks ettenähtud talvevarustusega seadmed)
 • Siseosas ei ole kasutatud õhufiltreid või neid ei ole korrapäraselt puhastatud
 • Õhksoojuspumba siseseadmeid on kasutatud keskkonnas, kus temperatuur on madalam kui +9 ºC. Vajadusel tuleb kasutada temperatuuri tõstmiseks abikütet.

SEADME RIKKE ILMNEDES KÄITU JÄRGNEVALT:

 • Lülita seade puldist välja
 • Lülita välja vastav elektrikaitse elektrikilbist
 • Pöördu kas seadme müünud või paigaldanud firma poole ja võta kaasa seadme arve koos aktiga
 • Kui seade ei hõlma garantiitingimusi või garantiitähtaeg on möödunud arvestatakse töötasu üldise hinnakirja alusel, mille minimaalseks tasuks on 50eur, millele lisandub vajadusel tõstuki rent.
 • Avariiväljakutsete vastuvõtmine toimub meili teel info@luhvt.ee
  (infoga: arve- ja aktinumber, probleemi kirjeldus, teie kontaktandmed).