Antistaatilisi ja hügieenilisi õhujaotuskanaleid on saadaval kolmes põhimõõdus: ümarkanalid 75mm ja 90mm, lapikkanal Flat  51×138 mm.

Lisaks paindkanalitele kuuluvad süsteemi veel õhujaotuskollektorid, lõppelementide rõhualanduskastid ning õhuvõtu/ heitõhu isoleertorud.